Zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej
20 marca 2012 r. godz. 18

Data publikacji aktualności: 2012-02-28
Serdecznie zapraszamy
na bardzo ważne zebranie roczne naszej Wspólnoty, które odbędzie się 20 marca 2012 r. o godz. 18:00 w biurze mieszczącym się na antresoli klatki II bloku przy ul. Marszałkowskiej 68/70.

Zebranie będzie protokołowane przez Sędziego Notariusza p. Wiktora Bołdoka, ponieważ jedna z proponowanych przez Zarząd uchwał wymaga formy aktu notarialnego. Chodzi o kontynuację sprzedaży powierzchni strychowych, piwnic i innych części nieruchomości wspólnej, które w tej chwili w większości pozostają nieużytkowane, puste, nie przynoszą naszej Wspólnocie żadnych pożytków, a czasami generują dodatkowe koszty. Pierwszeństwo w wykupie na własność piwnic lub pomieszczeń strychowych będą oczywiście mieli Członkowie Wspólnoty.

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży (podobnie jak kwota ok. 570 tys. zł ze sprzedaży strychów w 2011 r.) będą w całości przeznaczone na pokrycie części kosztów remontów i wcześniejszą spłatę części kredytu remontowego udzielonego nam przez PKO BP w ubiegłym roku.

Przy okazji pragniemy poinformować lub przypomnieć – jeśli Państwo już o tym wiedzą - o dotychczasowych i planowanych remontach naszego wspólnego budynku przy Marszałkowskiej 68/70. Od 2009 r. udało się nam już m.in.:
  1. wykonać profesjonalny audyt remontowy, akceptowany przez banki i zgodny z przepisami Polski i UE
  2. wymienić całą instalację gazową
  3. wyremontować i ocieplić dach, kominy, włazy i rynny
  4. wyremontować komory śmietnikowe
  5. wymienić drzwi do klatek schodowych
  6. wymienić wszystkie windy
  7. wymienić piony wodno-kanalizacyjne w klatce III
  8. zainstalować brakujące zawory z termoregulacją centralnego ogrzewania
  9. uzyskać pozwolenie nadzoru budowlanego oraz wydziału estetyki przestrzeni publicznej Urzędu m. st. Warszawy na remont i ocieplenie elewacji (wraz z przywróceniem obecnej wielopłaszczyznowości elewacji i wymianą rur spustowych) zarówno od strony ul. Marszałkowskiej, ul. Skorupki, jak i od strony podwórza – remont zakończy się w 2012 r.

Obecność Państwa na zebraniu znacznie przyspieszy niezbędbe procedury i pozwoli zaoszczędzić pieniądze Wspólnocie, czyli nam wszystkim!
Wszystkie remonty pozwalają nam – mimo rosnących stawek SPEC za energię cieplną – nie tylko nie płacić więcej, ale po prostu płacić mniej za centralne ogrzewanie, niż do tej pory płaciliśmy!
Już teraz ograniczamy straty energii a za rok dodatkowo będzie już dla nas pracować izolacja termiczna elewacji budynku!

Obecna stawka opłat na fundusz remontowy to 1,60 zł/m2 (minimum wymagane przez banki) – przy skali przeprowadzanych remontów, biorąc pod uwagę fakt, iż nasz budynek ma już ponad 50 lat i w porównaniu z innymi wspólnotami - to bardzo niewielka kwota.
Dzięki dużo skuteczniejszej windykacji zaległych należności, negocjacjom stawek za usługi naszych kontrahentów, odsetkom z założonych lokat (w tym typu overnight) i przychodom od reklamodawców - nie musimy tej stawki podnosić.

Prosimy o Państwa udział w zebraniu i głosowaniu nad uchwałami Wspólnoty. Zbieranie głosów za poprzednią uchwałą notarialną trwało prawie półtora roku!!
Uzyskanie większości ponad 50% głosów na zebraniu pozwoli nam też uniknąć kosztów dodatkowych protokołów notarialnych.
Zapraszamy Członków Wspólnoty oraz osoby, które będą mogły przedstawić udzielone przez Członka Wspólnoty, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, o zakresie czynności obejmującym sprawy ujęte w proponowanej uchwale.

Projekty uchwał przygotowane na zebranie można znaleźć po kliknięciu tutaj.

Zarząd Wspólnoty