Rozpoczęcie prac związanych z wymianą pionów instalacji wodnych
i kanalizacyjnych.

Data publikacji aktualności: 2012-04-28
Szanowni Mieszkańcy!

W maju rozpoczną się prace związane z wymianą pionów instalacji ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji łącznie z kanalizacją w lokalach mieszkalnych. Prosimy o udostępnienie lokali w terminach ujętych w poniższych harmonogramach. Prace przeprowadzane będą w godzinach 8:00-17:00.


W harmonogramach zostały przedstawione daty przeprowadzania wyłącznie prac instalacyjnych. Prace poinstalacyjne wykonywane będą po pracach instalacyjnych. Termin wykonania prac poinstalacyjnych ustalony będzie indywidualnie z każdym lokatorem w dniu zakończenia prac instalacyjnych.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z remontem, prosimy o kontakt z wykonawcą pod numerem telefonu podanym w harmonogramach.

Harmonogramy prac w poszczególnych klatkach: