Konkurs ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznych wewnętrznych.

Data publikacji aktualności: 2012-09-10
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 68/70 ogłasza konkurs ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji elektrycznych wewnętrznych dla budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Marszałkowskiej 68/70.

Budynek posiada 53 lokale mieszkalne i 6 lokali usługowych.

W skład dokumentacji winno wchodzić:
-wymiana rozdzielnicy głównej budynku
-wymiana tablic piętrowych
-wymiana kabla zasilającego ze złącza kablowego do rozdzielnicy głównej
-wymiana wewnętrznych linii zasilających z tablic licznikowych do tablic mieszkaniowych
-wymiana tablic mieszkaniowych
-wyniesienie liczników energii elektrycznej z mieszkań na korytarze /opcja do uzgodnienia/
-wymiana instalacji oświetleniowej, gniazd wtyczkowych i dzwonkowej - w części administracyjnej
-wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych
-wykonanie orurowania dla instalacji niskoprądowych

Dokumentacja winna zawierać:
-informację n/t BiOZ
-kosztorys inwestorski
-przedmiar robót
-uzgodnienia układów pomiarowych z Zakładem Energetycznym

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w wersji elektronicznej w formacie .dwg i .pdf na nośniku CD.

Osoba do kontaktu: Anna Łazowska tel. +48 501 149 452, e-mail: a.lazowska@lokal.org.pl
Oferty należy składać w terminie do dnia 15.09.2012 r. na adres administratora budynku:
LOKAL SERWIS
ul. Puławska 69 lok. 9
02-595 Warszawa
lub e-mailem: a.lazowska@lokal.org.pl