Jak odróżnić blok od kamienicy
- peregrynacje warszawskie i nie tylko

Data publikacji aktualności: 2012-10-03
Budowa definicji pozytywnej, czyli takiej, która mówi, który budynek jest blokiem, a który jest kamienicą, okazuje się nastręczać niespodziewane przeszkody. Wydawać by się mogło, że każdy mieszkaniec i użytkownik obu typów budowli, zna ich wyróżniki, cechy charakterystyczne, które pozwalają na skonstruowanie prostego opisu. Wręcz przeciwnie – po kilku próbach i trafnych kontrprzykładach podawanych momentalnie przez rozmówcę, odruchowo zaczynamy próby budowy definicji negatywnej. Łatwiej nam powiedzieć, co nie jest blokiem i co nie jest kamienicą.

Autor: Przemysław Pawlak