Ogłoszenie konkursu ofert nabycia strychów i piwnic

Data publikacji aktualności: 2012-10-08
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 68/70 w Warszawie, działając na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Marszałkowskiej nr 68/70 w Warszawie, Obręb 5-05-04 działka gruntu nr ewidencyjny 20 KW nr WA4M/00039883/0, w sprawie wyrażenia zgody na adaptację, zmianę przeznaczenia i/lub sprzedaż lokali lub pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej oraz zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej,

ogłasza konkurs ofert

adaptacji i nabycia części nieruchomości wspólnej w postaci pomieszczeń strychu i/lub piwnic, przez osoby fizyczne lub prawne, które w dniu 23 sierpnia 2012 r. były Członkami Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Marszałkowskiej nr 68/70 w Warszawie.

Oferty powinny być dostarczone na adres Administratora Wspólnoty – firmy LOKAL SERWIS, najpóźniej do dnia 31 października 2012 r.

W konkursie będą brane pod uwagę oferty zawierające ceny nie niższe niż określone w §3 ust. 1 i 2 ww. uchwały, tj. 6 535 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej strychu i 3 500 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej piwnic.

Pomieszczenia objęte konkursem ofert można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Administrator Anną Łazowską, nr tel. +48 501 149 452.

Ogłoszenie konkursu ofert nabycia strychów i piwnic