Ogłoszenie II etapu konkursu ofert
nabycia strychów i piwnic

Data publikacji aktualności: 2012-11-15
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 68/70 w Warszawie, działając na podstawie § 4 ust. 4 Uchwały nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Marszałkowskiej nr 68/70 w Warszawie, Obręb 5-05-04 działka gruntu nr ewidencyjny 20 KW nr WA4M/00039883/0, w sprawie wyrażenia zgody na adaptację, zmianę przeznaczenia i/lub sprzedaż lokali lub pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej oraz zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej,

ogłasza II etap konkursu ofert

nabycia części nieruchomości wspólnej - strychów w klatce nr 1 i 2 oraz piwnic, przez dowolne osoby fizyczne lub prawne.

Oferty pisemne lub w formie elektronicznej powinny być dostarczone Zarządowi Wspólnoty lub Administratorowi Wspólnoty - firmie LOKAL SERWIS, najpóźniej do dnia 30 listopada 2012 r.

W konkursie będą brane pod uwagę oferty zawierające ceny nie niższe niż określone w § 3 ust. 1 i 2 ww. uchwały, tj. 6 535 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej strychu i 3 500 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej piwnic.

Pomieszczenia objęte konkursem ofert można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Administrator Anną Łazowską, nr tel. +48 501 149 452.

Zarząd Wspólnoty