Ogłoszenie wyników I etapu konkursu ofert nabycia strychów i piwnic

Data publikacji aktualności: 2012-11-15
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 68/70 w Warszawie, działając na podstawie § 4 Uchwały nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Marszałkowskiej nr 68/70 w Warszawie, Obręb 5-05-04 działka gruntu nr ewidencyjny 20 KW nr WA4M/00039883/0, w sprawie wyrażenia zgody na adaptację, zmianę przeznaczenia i/lub sprzedaż lokali lub pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej oraz zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej,

ogłasza wyniki I etapu konkursu ofert

złożonych przez osoby, które w dniu 23 sierpnia 2012 r. były Członkami naszej Wspólnoty.


1. W konkursie złożono w sumie pięć ofert dotyczących:
- pięciu pomieszczeń na poziomie strychu
- jednego pomieszczenia piwnicznego
- jednego fragmentu podestu klatki schodowej nr I na poziomie strychu.

2. Jedna oferta nabycia pomieszczenia na poziomie strychu nie była brana pod uwagę, ponieważ nie spełniała warunku określonego w § 4 ust. 2 Uchwały nr 1/2012, tzn. zawierała cenę znacznie niższą niż minimalna cena nabycia określona w ww. uchwały.

3. Jedna oferta nabycia pomieszczenia na poziomie strychu nie była brana pod uwagę, ponieważ została złożona przez najemców lokalu komunalnego, którzy nie stali się dotąd członkami naszej Wspólnoty i nie określała oferowanej ceny.

4. Zarząd przyjął ofertę nabycia w klatce nr 3 na poziomie strychu: pomieszczenia nr 52 oraz pomieszczenia suszarni, za cenę 6 599,00 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej. 

5. Zarząd przyjął ofertę nabycia w klatce nr 2 na poziomie strychu: pomieszczenia przedsionka lokalu nr 34A, za cenę 6 535,01 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

6. Zarząd przyjął ofertę nabycia pomieszczenia piwnicznego, za cenę 3 500,00 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Zarząd Wspólnoty