Nowy system gospodarowania odpadami

Data publikacji aktualności: 2013-05-05
Z dniem 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów od mieszkańcówi przedsiębiorców staje się m.st. Warszawa. Zmiany dotyczą zarówno mieszkańców domówjednorodzinnych, bloków wielorodzinnych oraz nieruchomości niezamieszkanych (np. szkoły, restauracje, biurowce, centra handlowe czy dworce). Co w związku z powyższym powinniwiedzieć mieszkańcy domów wielorodzinnych?

Obowiązki mieszkańców domów wielorodzinnych:
1. Poinformować zarządcę nieruchomości o (np. w formie pisemnego oświadczenia), w której mieszka(wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej), o liczbie osób zamieszkałych w mieszkaniu. Dane należyuaktualniać, przy każdej zaistniałej zmianie.

2. Segregować odpady:
Począwszy od 1 lipca 2013 r. każdy mieszkaniec Warszawy będzie rozdzielał w domu śmieci na trzygrupy:
 • „Segregowane suche”, czyli suchy papier i tektura, butelki plastikowe oraz inne opakowania wykonane z plastiku, kartony po sokach oraz puszki. Musimy pamiętać by zgnieść opakowania (zajmują wtedy mniej miejsca) oraz odkręcić nakrętki z butelek. Odpady te gromadzimy w czerwonych odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Odbiór, nie rzadziej, niż raz w tygodniu.
 • „Szkło opakowaniowe”, czyli np. szklane butelki, słoiki. Powinny być pozbawione metalowych nakrętek i kapsli. Odpady te gromadzimy w zielonych odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Odbiór, nie rzadziej, niż raz w miesiącu.
 • Wszystkie pozostałe śmieci zbieramy, jako „odpady zmieszane” i wyrzucamy do czarnych lub ciemnoszarychoznakowanych pojemników. Odbiór, co najmniej dwa razy w tygodniu.
M. st. Warszawa dostarczy właścicielom nieruchomości odpowiednie pojemniki do zbierania odpadów. Oddzielnie zbierane są odpady wielkogabarytowe, np. meble (odbiór raz w miesiącu) oraz odpadyzielone (przede wszystkim liście). Te ostatnie będą odbierane minimum cztery razy w roku (dwa razy wiosną i dwa razy jesienią). Tam, gdzie to możliwe podstawione zostaną odpowiednie do tego celu, oznakowane kontenery. „Elektrośmieci”, czyli zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (np. telewizory, radia, laptopy) będzie zbierany jak do tej pory oraz przyjmowany w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Wnosić opłatę:
Zgodnie z uchwałą Rady m. st. Warszawy mieszkańcy nieruchomości wielolokalowych uiszczają następujące miesięczne stawki opłat za posegregowane odpady komunalne:
 • gospodarstwo jednoosobowe – 19,50 zł
 • gospodarstwo dwuosobowe – 37,00 zł
 • gospodarstwo trzyosobowe – 48,00 zł
 • czteroosobowe i więcej – 56,00 zł
W przypadku odpadów niesegregowanych opłaty będą wyższe o 40%. Opłaty za odpady mieszkańcy domów wielorodzinnych będą wnosić do wspólnot bądź spółdzielni w czynszu na dotychczasowych zasadach.

4. Być na bieżąco:
Urząd m. st. Warszawy uruchomił specjalną stronę internetową, poświęconą nowym zasadom gospodarki odpadami w stolicy. Jej adres to:
www.czysta.um.warszawa.pl. Witryna zawiera aktualizowane na bieżąco informacje dotyczące gospodarki odpadami, najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami oraz wszystkie najważniejsze dokumenty określające ramy nowego systemu. Dzięki stronie można dowiedzieć, się m.in. co dzieje się z odpadami, które zostały posegregowane. Znajdują się tam również przydatne porady: jak dobrze segregować oraz jak założyć kompostownik. Sekcja „kontakt” umożliwia zadanie pytań dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Mieszkańcy mogą także skorzystać z Infolinii Urzędu m. st. Warszawy (tel. 800 70 70 47) w celu uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych, natomiast z telefonów komórkowych płatne zgodnie z taryfą operatora.

Co powinien zrobić zarządca nieruchomości, w której mieszkam (wspólnoty, spółdzielni)?
 1. Wypowiedzieć obecną umowę na odbiór odpadów komunalnych.
 2. Zebrać informacje (np. w formie pisemnego oświadczenia) od swoich mieszkańców, dotyczące liczby osób zamieszkałych w mieszkaniach).
 3. Doprowadzić do podjęcia uchwały w sprawie selektywnej albo nieselektywnej zbiórki odpadów na terenie spółdzielni bądź wspólnoty.
 4. Złożyć do 31 maja 2013 r. deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości którymi zarządza.
 5. Wnosić opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów za cały budynek lub budynki będące we władaniu wspólnoty bądź spółdzielni.
 6. Aktualizować deklarację zgodnie z przekazywanymi przez mieszkańców danymi.
 7. Umożliwić odbiór odpadów – bez limitu ilościowego. Minimalna częstotliwość odbioru:
a. odpady suche – raz w tygodniu,
b. szkło opakowaniowe – raz w miesiącu,
c. odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu,
d. odpady wielkogabarytowe – raz w miesiącu,
e. odpady zielone – cztery razy w roku, dwa razy w okresie wiosennym, dwa razy w okresie jesiennym.