Uchwały Wspólnoty

Podjęte uchwały

2014
2013

Głosowało łącznie 86,29% udziałów, w tym:
 • głosów za: 70,16%
 • głosów przeciw: 6,27%
 • wstrzymało się od głosu: 9,86%

Głosowało łącznie: 86,29% udziałów, w tym:
 • głosów za: 70,74%
 • głosów przeciw: 11,95%
 • wstrzymało się od głosu: 3,60%

Głosowało łącznie: 86,29% udziałów, w tym:
 • głosów za: 53,97%
 • głosów przeciw: 29,08%
 • wstrzymało się od głosu: 3,24%

Głosowało łącznie: 86,29% udziałów, w tym:
 • głosów za: 53,90%
 • głosów przeciw: 22,81%
 • wstrzymało się od głosu: 9,58%

Głosowało łącznie: 76,43% udziałów, w tym:
 • głosów za: 68,13%
 • głosów przeciw: 7,27%
 • wstrzymało się od głosu: 1,03%

Głosowało łącznie: 86,29% udziałów, w tym:
 • głosów za: 53,50%
 • głosów przeciw: 6,73%
 • wstrzymało się od głosu: 26,06%

Głosowanie jest kontynuowane, uchwała niepodjęta, dotychczasowe wyniki: 

 • głosów za: 46,41%
 • głosów przeciw: 28,02%
 • wstrzymało się od głosu: 11,86%

Głosowało łącznie: 86,29% udziałów, w tym:
 • głosów za: 56,25%
 • głosów przeciw: 20,51%
 • wstrzymało się od głosu: 9,53%

Uchwała Nr 10/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i podawanie alkoholu (wina i piwa) w lokalu gastronomicznym (restauracji), który powstanie w lokalu użytkowym LU-1 i będzie prowadzony przez najemcę - Fashion Loft Sp. z o.o. 

 

Głosowanie jest kontynuowane, uchwała niepodjęta


Podjęte uchwały - wcześniejsze lata

2012
Głosowało łącznie:178885/337838 udziałów, tj. ok. 52,9%, w tym:
 • głosów za: 172073/337838 udziałów, tj. ok. 50,9%
 • głosów przeciw: 6812/337838 udziałów, tj. ok. 2,0%
 • wstrzymało się od głosu: brak

Głosowało łącznie: 235452/337838 udziałów, tj. ok. 69,7%, w tym:
 • głosów za: 228640/337838 udziałów, tj. ok. 67,7%
 • głosów przeciw: brak
 • wstrzymało się od głosu: 6812/337838 udziałów, tj. ok. 2,0%

Głosowało łącznie: 235452/337838 udziałów, tj. ok. 69,7%, w tym:
 • głosów za: 225776/337838 udziałów, tj. ok. 66,8%
 • głosów przeciw: 6812/337838 udziałów, tj. ok. 2,0%
 • wstrzymało się od głosu: 2864/337838 udziałów, tj. ok. 0,9%

Głosowało łącznie: 235452/337838 udziałów, tj. ok. 69,7%, w tym:
 • głosów za: 229093/337838 udziałów, tj. ok. 67,8%
 • głosów przeciw: brak
 • wstrzymało się od głosu: 6359/337838 udziałów, tj. ok. 1,9%

Głosowało łącznie: 235452/337838 udziałów, tj. ok. 69,7%, w tym:
 • głosów za: 235452/337838 udziałów, tj. ok. 69,7%
 • głosów przeciw: brak
 • wstrzymało się od głosu: brak

Głosowało łącznie: 235452/337838 udziałów, tj. ok. 69,7%, w tym:
 • głosów za: 222281/337838 udziałów, tj. ok. 65,8%
 • głosów przeciw: brak
 • wstrzymało się od głosu: 13171/337838 udziałów, tj. ok. 3,9%

Głosowało łącznie: 234335/337838 udziałów, tj. ok. 69,4%, w tym:
 • głosów za: 227523/337838 udziałów, tj. ok. 67,4%
 • głosów przeciw: brak
 • wstrzymało się od głosu: 6812/337838 udziałów, tj. ok. 2,0%

Głosowało łącznie: 235452/337838 udziałów, tj. ok. 69,7%, w tym:
 • głosów za: 186870/337838 udziałów, tj. ok. 55,3%
 • głosów przeciw: 19621/337838 udziałów, tj. ok. 5,8%
 • wstrzymało się od głosu: 28961/337838 udziałów, tj. ok. 8,6%

Głosowało łącznie: 235452/337838 udziałów, tj. ok. 69,7%, w tym:
 • głosów za: 210485/337838 udziałów, tj. ok. 62,3%
 • głosów przeciw: 13230/337838 udziałów, tj. ok. 3,9%
 • wstrzymało się od głosu: 11737/337838 udziałów, tj. ok. 3,5%

Głosowało łącznie: 234335/337838 udziałów, tj. ok. 69,4%, w tym:
 • głosów za: 175921/337838 udziałów, tj. ok. 52,1%
 • głosów przeciw: 19621/337838 udziałów, tj. ok. 5,8%
 • wstrzymało się od głosu: 38793/337838 udziałów, tj. ok. 11,5%

Głosowało łącznie: 235452/337838 udziałów, tj. ok. 69,7%, w tym:
 • głosów za: 191582/337838 udziałów, tj. ok. 56,7%
 • głosów przeciw: brak
 • wstrzymało się od głosu: 43870/337838 udziałów, tj. ok. 13,0%

2011

2010

2009

2004

Powołujące Członków Zarządu