Witamy

na stronie
Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. Marszałkowskiej 68/70
w Warszawie

Nasza wspólnota obejmuje budynek przy ul. Marszałkowskiej 68/70 w Warszawie, posadowiony na działce ewidencyjnej nr 20 w obrębie 5-05-04, o powierzchni 762,00 m2. 

Udział właścicielski Miasta Stołecznego Warszawy wynosi obecnie 6,34 % nieruchomości wspólnej, zatem do osób prywatnych należy już 93,66% naszego budynku. Członkowie naszej Wspólnoty są użytkownikami wieczystymi gruntu, którego właścicielem jest Miasto Stołeczne Warszawa. Naszymi Sąsiadami są neogotyckie kamienice przy ul. Marszałkowskiej 66 i 72, Bankowy Fundusz Gwarancyjny przy ul. Skorupki 4 oraz tylna oficyna kamienicy przy ul. Wilczej 32. 

Formalnie Wspólnota Mieszkaniowa powstała 1 stycznia 1995 r. tj. z chwilą w wejścia w życie Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.